Főooldal
Beiskolázás

Beiskolázás

A jelentkezési felület már elérhető:

Az általános iskolai beiskolázási folyamat első előkészítő-támogató lépése, hogy az érdeklődő szülők regisztráljanak intézményünkbe. Aki regisztrál, az közvetlenül e-mailben megkap majd minden aktuális információt, nem kell a honlapot bújni. 

A regisztrációs napok 2023.10.05-től indulnak.

 

A regisztrációs felületet elérhető itt: REGISZTRÁCIÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA BEISKOLÁZÁS

Kedves Szülők!

Gyermekük hamarosan iskolás lesz. Nagy felelősséggel járó döntés előtt állnak, ezért szeretnénk felhívni figyelmüket arra a lehetőségre, amelyet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye által 1996-ban alapított oktatási intézmény komplex képzési rendszere biztosít az itt tanuló diákok számára – 2016 szeptemberétől már az első osztályos kisdiákokat is nagy szeretettel várjuk.

A debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül, diákjainak létszáma 1000 fő fölé emelkedett, új infrastrukturális fenntartói beruházások nyomán az idegen nyelvek, a sport, az informatika és a média-kommunikáció oktatásának legmodernebb lehetőségei segítik a gyermekek ideális fejlődését.

Mindennek szellemi hátterét az egyházi oktatás hagyományos erényei, a tehetséggondozás és a lelkiségi értékek továbbadása jelenti. Az általános iskolánkban jól képzett, gyermekszerető, lelkes tanító nénik várják a leendő első osztályosokat, akik mindent megtesznek azért, hogy az óvodából iskolába átmenet zökkenőmentes legyen.

Az elsős diákokat a magyar-angol két tanítási nyelvű tanterv, angol és német nyelvi tagozat, illetve a tehetséggondozó sportprogram szerint oktatjuk.

A kéttannyelvű tanterv azt jelenti, hogy nem csak az idegen nyelvet, hanem a tantárgyak egy részét is angolul tanítjuk. Célunk, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük, a tanulókat megtanítsuk az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegyük őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára. A gyerekek a heti 5 angolórán kívül minden évfolyamon 3 tantárgyat tanulnak angol nyelven. 

A nyelvi program lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára. Az angolul oktatott tantárgyak kiválasztásakor a tanulók életkori sajátosságait és nyelvi szintjét tartottuk szem előtt. A korai szakaszban az angol nyelv és a tantárgyak célnyelven történő tanulása egyidejűleg  kezdődik. A kicsik az első évfolyamon még nem tanulnak angolul írni és olvasni, a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik. A készségtárgyak (rajz, ének, technika) vonzó tevékenységekkel párosulnak: játékok, dalok, mondókák, mesék, rajzok, szerepjátékok és szituációk segítik a nyelvtanulást. A nyelvtudás szintjének emelkedésével lehetővé válik új tantárgyak bevezetése, a nyelvi kifejezőkészség együtt fejleszthető a tantárgyi tartalommal. A későbbiekben egyenletesebb a négy készség (beszédértés, beszéd, olvasás- és íráskészség) használata, a diákok kommunikációja oldottabb, megtanulják gondolataikat, véleményüket idegen nyelven kifejezni szóban és írásban egyaránt.

Az új információk és témák sokaságával jelentősen gyarapszik a tanulók szókincse. A nyolcadik év végére a diákok nyelvtudása eléri a középfokú szintet, így többségük sikeresen leteszi a nyelvvizsgát. A két tanítási nyelvű program segít abban is, hogy tanulóink elsajátítsák a különféle nyelvtanulási technikákat, megismerjék saját tanulási stílusukat, így könnyebbé válik más idegen nyelvek tanulása.

A báb- és drámajáték lehetőségeivel kibontakoztatjuk a gyerekekben rejlő képességeket, készségeket, színesebbé tesszük a tanórákat. A sportprogram az elsősöket a testnevelés és sport változatos, élményszerű megszerettetése mellett a sporttehetségek felkutatásában és hosszú távú támogatásában segíti. A tehetséggondozó programot úgy indítjuk, hogy jól képzett és többéves gyakorlattal rendelkező kollégáink lehetőséget biztosítanak diákjaink számára, hogy számos sportággal megismerkedjenek

Általános képességfejlesztés keretén belül kerül sor a labdás ügyesség, az atlétikus mozgáskészség és a koordinációs képességek fejlesztésre. Sportág-specifikus képzést is biztosítunk az alábbi sportágakban: atlétika, torna, labdarúgás, kosárlabda, kézilabda. A tradicionális sportok közül az íjászat alapjait is elsajátíthatják diákjaink. A heti 5 óra testnevelés mellett délutáni sportfoglalkozásokkal egészítjük ki az élményszerű sportképzést.

Nagy gondot fordítunk a környezettudatos nevelésre, hogy tanulóink mindennapos igényévé váljon közvetlen környezetük rendezettsége, védelme. Mindkét képzési formában előkészítjük a magas szintű informatikai ismeretek felsőbb évfolyamokban történő elsajátításának lehetőségét, amelyre az intézményünkben működő LEGO-Education program kiváló lehetőséget biztosít.

Céljaink között szerepel a tehetséggondozás és a kreativitás fejlesztése.

Nyitott, őszinte, családias légkör biztosításával szeretnénk megteremteni azt az iskolai környezetet, ahol a gyermekek jól érzik magukat, testileg, lelkileg egészségesen fejlődnek.

Engedjék meg, hogy Böjte Csaba atya mondataival meghívjuk családjukat, hogy gyermekük nevelésének-növelésének közös ügyét együtt szolgálhassuk:

„Hiszem, hogy Isten jó anyagból teremtette az embert, az ember nevelhető, és hiszem azt, hogy a gyerekek, fiatalok vágynak arra, hogy kibontakozzanak, a bennük lévő értékek felszínre jöjjenek. Ha én erre lehetőséget teremtek, a gyerek ezzel élni fog.”

Kollégáim nevében, üdvözlettel:

dr. Bódis Zoltán

igazgató